BRControls & BINX Smartility

20-12-2017

Het integreren van nieuwe technologieën in bedrijfs- en productieprocessen zorgt voor een onvoorstelbare groei in kwaliteit én rendement. Met als resultaat: snelle, transparante communicatie, efficiënte processen, een hoge uitvoeringskwaliteit met een strakke tijd- en budgetbewaking en… 100% voorspelbaar onderhoud.

Om hier optimaal invulling aan te geven, nieuwe technologieën tot in detail te testen en Big Data te verzamelen en analyseren, ontwikkelt BINX met ‘SmartilityLabs’ een Smart Industry Field Lab waarin naast een field lab ook een Living Lab wordt ingericht, inclusief de slimme sensoren van BRControls én de MyBuilding controletool van MVComfort.

BINX

BINX staat voor Bouwen, Installeren en Nazorg, waarbij de X staat voor de ‘cross-over’ tussen bouw- en installatietechniek en de koppeling met de beheerfase, die 100% voorspelbaar onderhoud mogelijk maakt”, vertelt Bram Schats, Business Developer #Smartility bij BINX.

“Smartility is een samenvloeiing van de woorden ‘Smart’ en ‘utiliteit’, die perfect onze ambitie weergeeft. Namelijk de ontwikkeling van slimme, multifunctionele utiliteitsgebouwen, door integraal samen te werken én te innoveren. Binnen BINX werken we samen met diverse co-makers, om een optimale balans tussen gebouw, prijs en prestaties te creëren.

Daarbij richt BINX zich op integrale UAV-GC-projecten, waarbij we verantwoordelijk zijn voor zowel het ontwerp, de realisatie als het onderhoud op lange termijn. Waarmee we de traditionele watervalmethode in de bouw – waarin losse disciplines als schakels worden gekoppeld maar nooit één integraal geheel vormen – trachten te doorbreken.”

Smart Building

“Ons doel is niet alleen om een goed, technisch gebouw te realiseren, maar ook om aandacht te hebben voor de invulling van de gebruiksfunctie én prestaties van het gebouw”, benadrukt Schats.

“Zodat innovaties eenvoudiger en beter georganiseerd kunnen worden.” Om na de oplevering van een gebouw ook het onderhoud te borgen, is een aantal disciplines nodig, weet hij. Waaronder facility management, een onderhoudsplanning en wet- en regelgeving, maar vooral: een connected en Smart Building die alle benodigde data genereert.

“Zodat de prestaties die aan de voorkant van een project worden beloofd, gedurende de levensduur van een gebouw ook worden geborgd. Waar bijvoorbeeld MyBuilding van MVComfort optimaal in kan voorzien.” Om optimaal invulling te kunnen geven aan gebouwtechniek en om processen blijvend te optimaliseren, is kennis van nieuwe technieken en technologieën onontbeerlijk, weet Schats.

“Niet voor niets creëren we op onze locatie in Groenlo onze Field Lab ‘SmartilityLabs’, waar nieuwe technieken eerst in een veilige omgeving worden getest en geoptimaliseerd, alvorens ze in de markt worden aangeboden.”

Onderdeel van dit Field Lab is de Living Lab; een Smart Lab in het BINX-gebouw dat op 23 november jongstleden door BRControls in bedrijf is gesteld en waar onder andere de regeltechniek en mogelijkheden voor indoornavigatie van BRControls worden gepresenteerd en getest.

“Naast de BRT30 multi-plafondsensoren, waarin de regeling van klimaat, verlichting en zonwering evenals daglichtregeling en positiebepaling slim geïntegreerd zijn, hebben wij onze nieuwe BRC-46 centrale primaire systeemcontroller met externe, open database en mogelijkheden voor weather forecasting geïnstalleerd”, vertelt Harry Peters, salesmanager bij BRControls.

“De data die deze systemen in het Living Lab verzamelen, wordt nauwkeurig door BINX en BRControls geanalyseerd en benut bij de ontwikkeling van nieuwe systemen en toepassingen, zodat de klant op basis van een ‘menukaart’ additionele producten of diensten kan afnemen.

In de toekomst zullen de gegevens van onze indoornavigatiemogelijkheden slim gekoppeld worden aan de energiebesparende maatregelen van gebouwen, waarvoor we onlangs, ondanks de strikte selectiecriteria, samen een Innovatie Prestatie Contract (IPC) subsidie hebben ontvangen.”

Samenwerking met Onderwijs

Naast co-makers in de bouw werkt BINX actief samen met het onderwijs, om niet alleen de techniek maar ook het talent van morgen een plek te geven in de Achterhoek en om het vak ‘Installatietechniek’ opnieuw – en beter – op de kaart te zetten. Zoals met het Graafschap College in Doetinchem, dat recent met de nieuwe mbo-opleiding ‘Smart Building’ is gestart en het Saxion (HBO), waarmee BINX een vergaande samenwerking heeft.