Brede School SOM Coevorden

14-08-2016

In augustus 2014 heeft de Brede School SOM Coevorden haar deuren geopend. Het ontwerp is tot stand gekomen via een prijsvraag. Het doel was om een huis voor de wijk te realiseren, waarin verschillende huizen en hun gebruikers samenkomen. In het nieuwe onderkomen zijn namelijk een twaalftal verschillende gebruikers verenigd.

De nieuwbouw van Brede school SOM Coevorden huisvest een drietal basisscholen, een kinderopvang, een expertisecentrum, een turnvereniging, een centrum voor Jeugd en Gezin, de GGD Drenthe, Maatschappelijk Werk Coevorden, Welzijn 2000 en Icare Jeugdgezondheidszorg. Kortom, een 'bonte verzameling' aan gebruikers.

Het gebouw heeft de uitstraling van een heus schoolgebouw en door de variatie in de gevels oogt het kleinschalig. Alle gebruikers blijven herkenbaar en hebben hun eigen identiteit en sfeer kunnen behouden. Het winnende ontwerp is beoordeeld op een viertal criteria: ontwerp, duurzaamheid, proces en prijs. Het criterium ontwerp werd voor 50 procent bepaald door het publiek, bestaande uit leerlingen, ouders, personeel en de wijkbewoners.

Puzzelen

Breman Zwolle en Breman Kloekke Elektrotechniek hebben in samenwerking met hoofdaannemer SMT/Schutte Bouw en Ontwikkeling en de constructeur invulling gegeven aan de installaties. Volgens Jurjan Veenstra van Breman Zwolle, verantwoordelijk voor de werktuigkundige installaties, was het met name een gepuzzel om al het leidingwerk en luchtkanalen geïnstalleerd te krijgen.

“Door welstand werd een bepaalde gebouwhoogte voorgeschreven, waardoor de ruimte boven het plafond beperkt was. Ook mochten er geen technische installaties op het dak worden geplaatst. We hebben de leidingen- en kanalenstelsels grotendeels in de plafonds van de gangen verwerkt.

De verwarming en koeling wordt geregeld via een warmtepomp met een vermogen van 44,5 kW die aangesloten is op een veld met verticale bodemwisselaars én een cv-ketel om pieken te kunnen opvangen. Warmteafgifte vindt plaats via een lage temperatuur verwarming en koeling met een hoog temperatuur koelsysteem. Daarnaast hebben we twee luchtbehandelingskasten geplaatst, waarbij op basis van CO2 wordt geventileerd in iedere ruimte, geheel conform Frisse Scholen klasse B.

Bijzonder aan het sanitair tot slot zijn de tijdgestuurde kranen op een aantal plaatsen om verspilling te voorkomen en het gebruik van close-in boilers in plaats van circulatieleidingen, aangezien er zeer beperkt warm water wordt getapt en de onderlinge afstanden tussen de tappunten groot zijn.”

KNX-systeem

Aan de hand van de energieprestatie-eisen en het taakstellend budget heeft Breman Kloekke de elektrotechnische installaties verzorgd. “We hebben onder meer zorggedragen voor de verlichting en de data-, brandmeld-, ontruimings- en inbraakinstallatie,” vertelt Gerald Kamphof van Breman Kloekke.

“In samenwerking met diverse fabrikanten hebben we voor zover mogelijk een excellent systeem uitgewerkt, rekening houdend met de onderhoudscomponent in het contract van Schutte Bouw en Ontwikkeling. De verlichting is deels uitgevoerd in LED, gekoppeld aan aanwezigheidssensoren in verband met de gevraagde energieprestatie.

Vanwege het taakstellend budget hebben we niet alles in LED kunnen uitvoeren. De centrale verlichting wordt aangestuurd middels een KNX-systeem waarbij beheer op afstand mogelijk is. Door toepassing van een KNX-systeem ontstaat er flexibiliteit in de aangebrachte installaties.

Tevens zijn er middels het KNX-systeem diverse koppelingen aangebracht, waarbij schakelingen automatisch gedaan worden. Dankzij onder andere veegpulsen verlichting wordt het bedieningsgemak voor de gebruikers vereenvoudigd.

In de centrale aula wordt de verlichting gedimd middels een Dali-schakeling die eveneens aan het KNX-systeem is gekoppeld. Door het hele gebouw zijn verder WiFi-punten aangebracht, een netwerk dat is uitgerold en afgeschermd voor de verschillende gebruikers.”

Bij de materiaal- en componentkeuze zijn we uitgegaan van een hoogwaardige kwaliteit om de onderhouds- en vervangingskosten tot een minimum te kunnen beperken. Naast de nieuwbouw is er tevens een onderhoudsovereenkomst met de bouwende partijen tot stand gekomen om dertig jaar conditiegestuurd onderhoud uit te voeren.

Al met al kijken we terug op een prettige samenwerking met alle partijen, besluit Kamphof.