Brede school Zuidhorn

17-09-2015

Voor de rond vormgegeven Brede School Zuidhorn installeerde HOMIJ uit Groningen alle werktuigbouwkundige installaties. Met onder meer een WKOinstallatie, ventilatieluchtzakken en een uitgebreide regelinstallatie toont de school haar toekomstvisie.

Nieuw gebouwde basisscholen willen uit budgettaire overwegingen nog wel eens uitmonden in standaard blokkenbouw met weinig extra’s. Echter niet die in het Groningse Zuidhorn: de nieuwbouw met daarin onder meer twee basisscholen, een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en een sportzaal is een opvallend in ronde vormen ontworpen schoolgebouw, met daarin veel glas en bovendien behept met duurzame werktuigbouwkundige installaties.

HOMIJ’s projectmanager Henk Munneke: “We installeren vaker scholen, maar dit is er één die de standaard ontstijgt. Zowel qua ontwerp, bouwkundige materialen als installaties ademt de school toekomstvisie.”

Investering

Eén van die onderdelen vormt de warmtekoudeopslag met warmtepompen voor duurzame energieopwekking. Weliswaar steeds vaker te zien in (luxere) utiliteitsbouw, maar voor scholen nog steeds bijzonder, zegt Munneke.

“Nog meer dan bij bedrijfsutiliteit zijn de budgetten voor nieuw te bouwen scholen beperkt. Energieopwekking uit natuurlijke bronnen is een investering die zich pas later terugverdient. Daarom vind ik het erg moedig wanneer gemeenten en schoolbesturen verder willen kijken dan naar alleen de korte termijn.”

Ventilatie

Een ander onderscheidend onderdeel vormt de regeltechniek. Veel is hierop aangesloten, zoals het klimaat, de zonwering en ook diverse soorten verlichting. Naast verwarming en klimaat installeerde HOMIJ ook de wat meer standaard onderdelen zoals sanitair, hemelwaterafvoeren, gas en water.

Vermeldenswaardig nog, volgens Munneke, is de ventilatie-afgifte in de klaslokalen: via luchtventilatiezakken die zijn gemonteerd tussen in de lengte gecreëerde plafondeilanden.

“Ook dat is voor scholenbouw best bijzonder. Het systeem geeft een regelmatige en verspreide luchtafgifte, waardoor tochtvorming zoals met roosters uitblijft. Wij zijn het systeem bij scholenbouw in elk geval nog niet veel tegengekomen.”

Klimaat, verlichting en zonwering met één moderne regelinstallatie

Rond het eind van dit kalenderjaar nemen de leerlingen van obs De Borgh en cbs Het Anker hun intrek in hun nieuwe Brede School in Zuidhorn. De school, die in opdracht van gemeente Zuidhorn is gerealiseerd, biedt naast basisonderwijs onderdak aan een kinderopvang (SKSG) en een drukkerij voor cliënten van gehandicaptenzorg De Zijlen.

Het gebouw valt op door zijn moderne uitstraling en duurzame karakter. Onder andere een uitgebreide regelinstallatie, zonnepanelen, zonwering en een DALI-verlichtingsinstallatie zijn hiervoor verantwoordelijk.

In opdracht van W-installateur HOMIJ Technische Installaties en E-installateur Wolter & Dros TBI heeft BRControls de complete regeltechnische installatie voor de Brede School geleverd en de inbedrijfstelling verzorgd. “Er is gekozen voor één centraal regelsysteem, die zowel het klimaat als de verlichting en zonwering regelt”, vertelt René Zsom, Accountmanager bij BRControls.

“Gekozen is voor BRC45 regelingen voor de primaire opwekkingsinstallaties, waaronder ketels, warmtepompen en luchtbehandelingskasten en voor BRN20 IP naregelingen voor de lokale sturing en regeling van de verlichting (DALI), klimaat en zonwering in de klassen, gangen en kantoren. Het complete systeem wordt WebBased door de school beheerd.”

Daarnaast is het gebouw voorzien van een Energiespiegel, vertelt hij, waarmee het energieverbruik van de Brede School actief gemonitord wordt. “Niet alleen leraren, maar ook leerlingen en bezoekers kunnen hiermee eenvoudig het energiegebruik van de Brede School inzien.

Doordat het systeem gekoppeld wordt aan een exclusief WebBased kinder-gebouwbeheersysteem en een informatiebordensysteem in de klas, kan het energiegebruik onderdeel gemaakt worden van de lesstof. Dit zorgt voor een stukje bewustwording.”

Voor de Energiespiegel in de hal en de energie- en prestatieborging in de Brede School, levert BRControls het MyBuilding softwaresysteem, dat alle processen in het gebouw qua klimaat, verlichting en zonwering inzichtelijk maakt en zo efficiënt mogelijk op elkaar afstemt.

“Alle processen worden actief bewaakt”, vertelt dhr. Zsom. “Bij afwijkingen wordt de beheerder direct geïnformeerd, zodat gericht actie ondernomen kan worden.”