Digibase

17-05-2018

In december 2017 heeft Digibase, een nieuwe onderneming binnen VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling, haar deuren in Nieuwegein geopend. Het doel van het centrum is om DigitaalBouwen gemeengoed te maken bij alle ondernemingen van VolkerWessels én haar klanten en om hen waar nodig te ondersteunen en begeleiden in de transitie naar 100% digitaal bouwen en ontwikkelen.

Dit doet DigiBase o.a. met een opleidings- en trainingscentrum voor DigitaalBouwen (Business Support), ondersteunende faciliteiten en digitale diensten rond Project Support en Business Development en door een inspirerende omgeving te creëren waar gelijkgestemden elkaar kunnen ontmoeten, delen en verbinden.

Het centrum voor DigitaalBouwen moet uitgroeien tot de hotspot voor digitalisering in de bouw en vastgoedontwikkeling in Nederland. Naast state-of-the-art kennis en toepassingen op het gebied van BIM-systemen richt het centrum zich ook op andere aspecten van digitalisering, zoals Internet of Things, GIS, reality capturing en virtual en augmented reality.

“Bij DigiBase kunnen bedrijven de digitale wereld en kracht van data optimaal beleven”, vertelt Frans Wiegersma, Technology Manager bij Digibase.

“Ons centrum is industrieel en huiselijk ingericht en toegerust met de allernieuwste middelen en technieken om (ook op afstand) te kunnen overleggen, scrummen en brainstormen. Hoogtepunt is de Experience ruimte met een enorme LED-videowall en state-of-the-art virtual reality apparatuur waarmee je ruimtes, bouwprojecten en de directe omgeving kunt beleven, voordat er gebouwd wordt.

Ook bijzonder is de projectenruimte, die is voorzien van een grote interactieve touchwall waar teams kennis kunnen delen en kunnen samenwerken. Daarbij bieden we diverse flexplekken aan, waar bedrijven op ieder moment gebruik van kunnen maken.”

Showcase

Alle installaties in het gebouw – aangebracht door VolkerWessels-onderneming HOMIJ Technische Installaties – zijn in het zicht gebleven, waardoor ze tevens dienst kunnen doen als showcase.

Wiegersma: “De installaties spelen niet alleen maximaal in op de duurzaamheidswensen van de markt, maar leveren ook een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van leven, werken en wonen.

Via IoT-systemen en sensoren kunnen overal in het pand de luchtkwaliteit, temperatuur, luchtvochtigheid, verlichting en andere zaken worden bestuurd én gemeten, wat niet alleen zorgt voor een optimaal gebruikersgemak, maar ook voor inzicht.

Want welke data genereert de regeltechniek precies? En wat kunnen we hier vervolgens mee? Om hier optimaal invulling aan te geven, is HOMIJ de samenwerking aangegaan met BRControls.”

Flexibele, uitgebreide regeltechniek

Aan de regeltechniek werden diverse eisen gesteld, vertelt Wiegersma. “Naast een optimaal en energetisch binnenklimaat, individuele regelbaarheid en mogelijkheden voor zone- en ruimteregeling zochten we een oplossing waar eenvoudig data en rapportages uit te genereren zijn. Data die onder andere kan worden benut voor prestatieborging of om bepaalde processen in het gebouw te optimaliseren.

Daarbij willen we – naast de klimaatinstallaties – in de toekomst ook toegangscontrole, facility management en werkplekreserveringen aan het systeem kunnen koppelen, waarvoor BRControls verschillende modulaire oplossingen aanbiedt.

We hebben een demonstratie gehad van de systeemtechnische mogelijkheden van de diverse producten, waarna de keuze is gevallen op een volledig webbased besturingssysteem, de BRT30 multi-plafondsensoren, de BRC46 systeemcontrollers en de flexibel indeelbare BRN20 IP ruimteregelingen, die in eigen land geproduceerd worden.”

Totaalconcept voor ruimteregeling

“Met de BRT30 multi-plafondsensor bieden wij een totaalconcept voor ruimteregeling, waarbij klimaat, verlichting, zonwering, indoor navigatie en positiebepaling (iBeacon) in één systeem zijn geïntegreerd”, vertelt Ivo Verbücheln, Specialist Gebouwbeheer & Prestatieborging bij BRControls Products.

“Uniek aan de plafondsensor is dat ruimtetemperaturen worden gemeten op basis van een infrarood weerkaatsingsmethodiek.

In plaats van sec de temperatuur naast de deur te meten – wat gangbaar is bij standaard wandoplossingen – middelt onze sensor continu de temperaturen van plafond, wanden, vloeren, meubilair én mensen in de ruimte, waarbij tevens een relatieve vochtigheids-, CO2 en VOC-meting (Volatile Organic Compounds) wordt uitgevoerd, op basis waarvan de ruimte wordt geklimatiseerd.

Een maximaal comfort én een gezond binnenklimaat zijn het resultaat, waarmee we tevens tegemoetkomen aan de LEED-, BREEAM- en WELL-certificeringscriteria." De BRT30 multi-plafondsensor is eenvoudig te benaderen en te bedienen middels een app op de smartphone, vertelt Verbücheln.

“Daarbij zijn in verschillende ruimtes fulltouch ruimtebedienapparaten gemonteerd, voor een optimale regelbaarheid, inzicht en overzicht.”

Wiegersma: “De komende maanden wordt hier nog verder invulling aan gegeven, doordat we de informatie uit de BRControls database gaan ontsluiten in onze RealityCapture visualisaties. Wie hier meer informatie over wil, is van harte welkom in Nieuwegein.”