‘HOGESCHOOL WINDESHEIM ZWAAIT OUDE GASKETELS VAARWEL’

09-10-2018
stookruimte Windesheim

Hogeschool Windesheim investeert in een duurzame, circulaire en toekomstbestendige campus. In lijn met de Nederlandse energietransitie is een plan voor tien jaar ontwikkeld, waarin onder andere wordt gestreefd naar een fossiele brandstofvrije campus.

Een lastige opgave, zeker in een omgeving als Windesheim, met vele gebouwen en een wisselend verbruik. 

We kunnen niet in één keer over naar fossiele brandstofvrije voorzieningen”, vertelt Engbert Nijboer, Adviseur beheer en installaties bij Hogeschool Windesheim.

“Daarom hebben we besloten om de verduurzaming stap-voor-stap aan te pakken. In de komende jaren zullen onder meer de afgiftesystemen, gebouwschil en dakbedekking van de gebouwen B/C en E t/m G worden aangepakt.

Echter zijn we hier op dit moment bouwfysisch nog niet klaar voor. Omdat de bestaande VR- en HR-gasketels hun technische levensduur al ruim overschreden hadden, hebben we besloten om de stookruimte voor deze gebouwen alvast te vernieuwen.

Inclusief de regeltechniek, waarmee de continuïteit en bedrijfszekerheid van de installaties voor de komende jaren wordt geborgd.”

Toekomstbestendig en slim regelsysteem

“Voor de regeltechniek zochten wij een toekomstbestendig en slim regelsysteem, waarbij installaties en systemen optimaal met elkaar communiceren, waarop derdensystemen eenvoudig ingekoppeld kunnen worden en die we in de toekomst vrij eenvoudig kunnen uitbreiden.

Zodat een Smart Building en later ook Smart Campus kunnen ontstaan”, vertelt Nijboer. “Om hier optimaal invulling aan te geven, hebben we een marktconsultatie opgetuigd waarbij meerdere regelfabricaten zijn uitgenodigd om een presentatie te geven.

Waaronder BRControls, die we – samen met een andere partij – in de bestekstukken voor de vernieuwing hebben opgenomen.”

In de aanbestedingsfase heeft BRControls alle deelnemende installateurs een offerte gestuurd. Inclusief Kropman Installatietechniek, die op basis van laagste prijs, kwaliteit, transparantie én Plan van Aanpak de opdracht voor de turnkey vernieuwing gegund heeft gekregen.

Duurzame toekomst

“Op basis van techniek, gebruik, comfort en duurzaamheid hebben wij een verbetervoorstel voor de stookruimte uitgewerkt.

Conform de geldende wet- en regelgeving, waarbij we rekening hebben gehouden met de wens van Hogeschool Windesheim om een fossiele brandstof vrije campus te worden”, vertelt Menck Hartholt, Regiomanager Noord-Oost Nederland bij Kropman Installatietechniek, dat sinds enkele jaren ook een vestiging in Zwolle heeft.

“In navolging van de oude gasketels en meet- en regeltechniek hebben we onder meer de hydrauliek, gasinstallatie en bekabeling aangepakt, waarmee de stookruimte is voorbereid op een duurzame energieopwekking in de toekomst.”

In plaats van de oude gasketels zijn 7 kleinere Remeha-ketels in een cascade-opstelling geplaatst.

Deze ketels kunnen, wanneer de campus in de toekomst verder verduurzaamt en van het gas af gaat, perfect worden hergebruikt in de overige campusgebouwen. Als back-upvoorziening of om piekvragen te ondervangen.

In onderaanneming van Kropman Installatietechniek heeft BRControls het regeltechnisch ontwerp voor de nieuwe stookruimte verzorgd, evenals de levering van een nieuwe regelkast en de te vervangen veldapparatuur.

“De regelkast is uitgevoerd met onze BRC46-lijn centrale primaire systeemcontrollers en BRIO I/O-modules”, vertelt René Zsom, Accountmanager bij BRControls.

“Bovendien zijn hier een Modbus RTU-koppeling met de luchtbehandelingskast van de collegezaal, een Modbus met het bestaande Priva-regelsysteem en een Mbus-koppeling voor de bemetering geïmplementeerd, evenals een cloud-koppeling met het Pulse managementsysteem van Strukton en Erbis energiemonitoringssysteem van Windesheim.”

Tot slot was BRControls verantwoordelijk voor het engineeren en schrijven van de software en de inbedrijfstelling van de meet- en regeltechniek. Begin september is het project opgeleverd.

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld BRControls en Kropman Installatietechniek