MyBuilding Installatie Totaal

03-11-2015

Een klimaatinstallatie voldoet aan alle eisen, is uitvoerig getest en werkt bij oplevering zoals van de installatie verwacht mag worden. Maar dan? Wordt het maximale rendement ook na oplevering uit de installatie gehaald? Heeft u voldoende inzicht in de energiestromen? Welke componenten blijken het meest storingsgevoelig en waarom? Is de installatie wel zo energiezuinig als gedefinieerd in de ontwerpeisen? Veel vragen waar installateurs/ gebruikers het antwoord schuldig op moeten blijven. uit meerdere onderzoeken blijkt dat maar liefst 70% van de klimaatinstallaties niet optimaal functioneert waardoor er gemiddeld 25% teveel aan energie wordt gebruikt. De oplossing: 24/7 prestatieborging. BRControls ontwikkelde hiervoor een tool die dit mogelijk maakt: MyBuilding.

Samenwerking

Ivo Verbucheln, accountmanager prestatieborging: “Het gaat in essentie om meer overzicht en meer inzicht waardoor procesoptimalisatie gerealiseerd wordt. Procesoptimalisatie waardoor een maximum aan comfort en een minimaal aan energieverbruik ook na de oplevering gehaald worden. Gegarandeerde prestaties die dankzij een betere onderlinge samenwerking van de diverse componenten leiden tot het rendement dat je mag verwachten.” MyBuilding is een tool die voor bijvoorbeeld een schooldirecteur of een facilitair manager middels een eenvoudig en overzichtelijk dashboard snel inzicht geeft in hoe een installatie feitelijk functioneert. Dat leidt niet alleen tot meer comfort en minder energieverbruik maar ook tot kostenbesparingen omdat proactief gereageerd kan worden.

Wat is MyBuilding?

MyBuilding is een toepassing die data uit uw gebouwbeheersysteem met behulp van KPI’s analyseert. (KPI = kritische prestatie-indicator). Komt een KPI buiten grenswaarde dan volgt een automatische melding per mail. MyBuilding controleert/ analyseert 24/7. Er zijn KPI’s gedefinieerd voor de processen Comfort, Energie en Installatie.

Ivo Verbucheln: “MyBuilding draagt bij aan het ontzorgen van de gebouwbeheerder. Meer comfort, minder energiekosten en tevens door het verkrijgen van overzichtelijke rapportages inzicht in de juiste werking van de installatie. Een voorbeeld: scholen moeten ieder jaar met cijfers komen over hoe bijvoorbeeld de WKO heeft gefunctioneerd. Deze informatie en ook hoe het is gesteld met de luchtkwaliteit in lokalen zijn te verkrijgen in een standaard en overzichtelijke rapportage.

Vertrekpunt bij het ontwikkelen van deze tool was het gebruikersgemak en middels een aantal pilots weten wij dat dat goed zit. De tool is simpel opgebouwd en leidt je vanzelfsprekend door het programma. Inloggen, aanklikken en het wijst zich vanzelf. Ook geschikt voor gebruikers zonder technische achtergrond. En dat is wel zo handig.”

Functies MyBuilding

 • MyBuilding heeft een menu waarbij de gebruiker uit diverse functies kan kiezen:
 • MyDashboard (overzicht status gebouwen)
 • MyHistory (historische KPI grafieken en onderliggende meetwaarden)
 • MyJournal (meldingen op de locatie in een bepaalde periode)
 • MyDocs (toegang tot documenten die belangrijk zijn voor de gebruiker)

Ivo Verbucheln: “Installaties worden steeds complexer en het belang van een efficiënte onderlinge samenwerking wordt nog te vaak onderschat. Ik verwijs in dit verband maar even naar de rapporten die over dit onderwerp geschreven zijn. Niet verwonderlijk dat de vraag uit de markt kwam om daar een oplossing voor te realiseren.

En ik denk dat wij met het op de markt brengen van MyBuilding daarin zijn geslaagd. Het is een investering die zichzelf terugverdient. Vanzelfsprekend zullen we MyBuilding blijven optimaliseren en een luisterend oor bieden voor klantwensen. Kortom: MyBuilding is een onmisbare tool voor optimalisatie van gebouw gebonden technische processen.”

Voordelen MyBuilding

 • Optimaal comfort met een minimaal energieverbruik
 • Directe melding bij overschrijding KPI
 • Direct inzicht in energiestromen
 • Overzichtelijke rapportage
 • Web-based
 • ‘Onbegrensde’ opslag van waardevolle data
 • Analyse onderling functioneren installatiecomponenten