NoMa House Installatie & Bouw

20-09-2017

Op de hoek van de Parnassusweg en de Gustav Mahlerlaan wordt druk gebouwd aan het NoMA House; een state-of-the-art kantoorruimte van circa 16.500 m², speciaal ontwikkeld voor bedrijven die zoeken naar individualiteit, identiteit, rust en ruimtelijkheid in de internationale buzz van de Amsterdamse Zuidas. Aan het ontwerp en de bouw liggen de BREEAM-NL ‘Outstanding’ certificeringscriteria ten grondslag.

Aspecten die bijdragen aan dit duurzaamheidslabel zijn bijvoorbeeld de oriëntatie van het gebouw, de ligging nabij het station, hoogwaardige materialen en goede dak- en gevelisolatie. Verder worden diverse duurzame installaties voorzien, waaronder LED-verlichting, aanwezigheidsdetectie en daglichtsturing, pv-panelen en energiezuinige luchtbehandeling, evenals een koppeling met het warmte- en koudenet in Amsterdam.

Installatie Combinatie NoMA, bestaande uit Klimaatservice Holland BV en Van den Pol Elektrotechniek BV is verantwoordelijk voor alle technische installaties in het NoMA House, waarbij Klimaatservice Holland de werktuigbouwkundige, sanitaire en sprinklerinstallaties voor haar rekening neemt.

“Om aan de BREEAM-NL ‘Outstanding’ ambities te voldoen, voorzien we een keur aan duurzame technieken, waarbij we tevens twee geaccepteerde innovaties integreren”, vertelt Jan Nederveen, directeur nieuwbouw bij Klimaatservice Holland en projectdirecteur van Installatie Combinatie NoMA.

“Voor een optimale luchtzuivering in het gebouw hebben we bijvoorbeeld een kunstmatige ionisatie-unit in de centrale luchtbehandelingsinstallatie ingebouwd. Naast dat een filter de relatief grovere deeltjes uit de buitenlucht filtert, wordt hiermee ook microbiologische vervuiling (bacteriën, virussen en schimmels) tot een absoluut minimum beperkt.

Daarnaast wordt in alle ruimtes een multi-plafondsensor geïnstalleerd die ruimtetemperaturen meet op basis van een infrarood weerkaatsingsmethodiek. De sensor middelt hierbij continu de temperaturen van plafond, wanden, vloeren, meubilair en mensen uit, waardoor sneller, accurater én energiezuiniger geklimatiseerd kan worden.”

Stadswarmte en -koude

Voor de klimatisering van het gebouw is een koppeling gemaakt met het stadswarmte- en stadskoudenet van Amsterdam. Als afgiftesysteem is gekozen voor klimaatplafonds, vertelt Nederveen.

“Om een optimale klimaatregeling in de ruimtes mogelijk te maken, is de multi-plafondsensor gekoppeld aan een app op de smartphone of tablet, waarmee tevens de verlichting kan worden geschakeld en gedimd. Alle communicatie geschiedt eenvoudig via Bluetooth Low Energy.”

In het bestek was aanvankelijk een ander verlichting- en besturingssysteem voorgeschreven, vertelt hij. “Echter werden we uitgedaagd duurzame, comfortabele en financieel aantrekkelijke alternatieven te bedenken, waar we als Installatie Combinatie optimaal invulling aan hebben gegeven, zowel qua directe investering als richting de toekomst, in de exploitatiefase.

Om een optimale integratie van het nieuwe besturingssysteem mogelijk te maken, hebben we het systeem uitvoerig getest op onze eigen locatie in Hardinxveld-Giessendam.”

Bouwtreintje achter de bouwkundige aannemer

De complete nieuwbouw wordt traditioneel opgetrokken, aldus Nederveen, inclusief de in het werk gestorte betonvloeren. “Om het bouwtempo hoog te houden, hebben we ervoor gekozen om in een bouwtreintje achter de bouwkundig aannemer aan te werken, waarbij we steeds drie bouwlagen onder de aannemer onze werktuigbouwkundige, sanitaire, elektrotechnische en sprinklerinstallaties aanbrengen. Terwijl boven ons hoofd nog het beton wordt gestort.”

Wanneer je het gebouw van boven naar beneden afdaalt, zorgt dit voor een bijzondere dynamiek, vertelt hij. “Je ziet het gebouw echt tot ontwikkeling komen, waarin we best ver gaan. De klimaatplafonds worden al aangebracht en regeltechniek al gecodeerd, voordat de bovenste bouwlagen wind- en waterdicht zijn. Echter dankzij deze aanpak kunnen we als Installatie Combinatie wel kort na het einde van de ruwbouwfase het project al opleveren.”

Op dit moment bevindt de bouw zich in de afbouwfase. In november 2017 wordt het NoMA House opgeleverd.

Projectinformatie

In de kantorenmarkt worden steeds vaker glazen wanden toegepast. Daarbij groeit de behoefte aan flexibele indeelbaarheid, wat nieuwe eisen stelt aan de regeltechniek. BRControls speelt hierop in met de innovatieve BRT30 multi-plafondsensoren, die op dit moment onder andere geïnstalleerd worden in het NoMA House.

“In dit project wordt flink gefocust op duurzaamheid. De BREEAM-NL 'Outstanding' criteria liggen ten grondslag aan zowel het ontwerp als de bouw van dit project”, vertelt Gert Balder, Salesmanager bij BRControls Products.

“Onze producten leveren hieraan een belangrijke bijdrage, waarbij de meer dan vijfhonderd plafondsensoren tevens belangrijke innovatiecredits opleveren.”

In navolging van de nieuwbouw van FIRST Rotterdam, dat ook door Klimaatservice Holland, Van den Pol Elektrotechniek en installatieadviseur DWA is gerealiseerd, speelt in dit project commissioning een centrale rol, om klimaatklachten te voorkomen.

“Om een optimaal binnenklimaat voor alle gebruikers te garanderen, hebben wij al in een vroeg stadium van het project contact gezocht met BRControls, om een juiste sensordichtheid, sturing en bediening van verwarming, koeling en verlichting mogelijk te maken”, vertelt Jan Nederveen, directeur nieuwbouw bij Klimaatservice Holland en projectdirecteur van Installatie Combinatie NoMA.

“Op onze projectafdeling en in mijn eigen kantoor in Hardinxveld-Giessendam hebben wij de BRT30 multiplafondsensoren en de bijbehorende smartphone app bovendien uitvoerig getest.”

In het NoMA House worden de BRT30 multi-plafondsensoren bediend via een app op een Android c.q. iOS smartphone of tablet. Alle communicatie geschiedt eenvoudig via Bluetooth Low Energy (BLE4), waarbij in de toekomst de Bluetooth sensor tevens kan functioneren als iBeacon (indoor) locatietechnologie. Naast de BRT30-plafondsensoren worden in de nieuwbouw ook BRC45 systeemcontrollers en BRN20 IP flexibele naregelingen van BRControls geïnstalleerd.