Pak de regie over uw installaties terug

06-08-2018

De aanwezigheid van energiezuinige gebouwtechniek is geen garantie voor een energiezuinig gebouw. Onvoldoende kennis van installatie en/of gebouwbeheersysteem, onjuiste instellingen, externe menselijke factoren en weersinvloed beïnvloeden de prestaties van het gebouw en hebben invloed op het comfort van medewerkers, de prestatie van de installatie en het energieverbruik.

Zonde en onnodig, volgens Ivo Verbücheln, Specialist Gebouwbeheer & Prestatieborging bij MVComfort, een zusterbedrijf van BRControls. “Met behulp van onze softwaretool MyBuilding kunnen gebouweigenaren de regie over hun installaties eenvoudig terugnemen.”

MyBuilding controleert 24/7 de data uit uw gebouwbeheersysteem, rapporteert 24 uur per dag, 7 dagen per week of de installaties volgens de ontwerpeisen functioneren en spoort afwijkingen op. Hierdoor kunnen installaties efficiënter beheerd en beheerst worden, waardoor veel energie kan worden bespaard.

Bovendien leidt het gebruik van MyBuilding tot een hoger comfort en een gezondere leefomgeving, wat resulteert in een hogere productiviteit van uw medewerkers en een daling van het ziekteverzuim.

“Gebouwbeheerders zijn vaak veel tijd kwijt om handmatig grip te houden op de installatie”, weet Verbücheln.

“Door gebruik van MyBuilding ontvangt de beheerder echter automatisch iedere dag een overzicht van zijn gebouwprestaties, zodat hij gerichter kan sturen en waardoor mogelijkheden ontstaan voor predictive maintenance (voorspelbaar onderhoud) en benchmarking. Daarbij levert het gebruik van Prestatieborging kostbare BREEAM- punten op.”

Kritieke prestatie-indicatoren

“Met MyBuilding wordt, aan de hand van door de gebruiker bepaalde kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) alle data uit het gebouwbeheersysteem geanalyseerd”, vertelt hij.

“Via een overzichtelijk dashboard met diverse meters en formules worden de prestaties van het gebouw vervolgens inzichtelijk gemaakt.

Wanneer een KPI zich buiten de grenswaarde bevindt, wordt automatisch een melding naar betrokken partijen als gebouwbeheerder en installateur verzonden, zodat doeltreffend actie kan worden ondernomen. Eventueel gecombineerd met onderhoud en service.”

Energiespiegels

Daarbij biedt MVComfort de mogelijkheid om het energieverbruik/de gebouwprestaties te delen met medewerkers, bezoekers of bijvoorbeeld leerlingen.

“Bijvoorbeeld in de centrale ontvangsthal van het gebouw, waar op een energiespiegel (groot scherm) onder andere energie- en water verbruik, opbrengst van de pv-panelen, opgewekte energie uit de warmtekoudeopslag en temperaturen inzichtelijk worden gemaakt, aangevuld met het laatste nieuws, aankomende activiteiten en weersinformatie”, vertelt Verbücheln.

“Een optimale bewustwording, afgestemd op de doelgroep, is het resultaat, waarbij de energiespiegel tevens extra BREEAM-punten oplevert.”

De energiespiegel wordt steevast opgeleverd in de eigen huisstijl van de klant. Op de achtergrond wordt gebruikgemaakt van een zeer gebruiksvriendelijk  Content Management Systeem, waarmee klanten na oplevering eenvoudig zelf hun informatie (video’s, foto’s of andere bestanden) kunnen wijzigen. Daarmee gaan narrow casting en energiebewustzijn hand-in-hand.