Alles-In-1-School Zuidelijke Wandelweg Amsterdam

Klimaat Frisse Scholen Onderwijs

De gemeente Amsterdam streeft naar integrale voorzieningen voor alle kinderen van tweeënhalf tot twaalf jaar: de alles-in-1-school.

De alles-in-1-school biedt een hoogwaardig voorschools ontwikkelaanbod, een doorgaande pedagogische en educatieve ontwikkellijn, naschoolse opvang en aandacht voor brede talentontwikkeling en zorg. Op deze school kunnen kinderen samen spelend leren, zijn ouders betrokken en werken vakbekwame pedagogisch medewerkers en leerkrachten. De alles-in-1-school vraagt erom dat de ruimte in onderwijsgebouwen flexibel kan worden ingezet.

Frisse Scholen concept
Energiezuinig en flexibel
/ 2
Technische Informatie
BVO
3.900 m2
Functie
Alles-In-1-School
Status
Opgeleverd
Bijzonderheden
Scholencluster
Frisse Scholen concept
Betrokken partijen
Opdrachtgever
Stichting Kolom
Adviseur
Sijperda-Hardy Adviesbureau IJlst
Installateur
Klimaatservice Holland Hardinxveld-Giessendam

Projectbeschrijving

Aan de Zuidelijke Wandelweg in Amsterdam is een scholencluster gerealiseerd met de unilocatie SBO voor de Meander en de St. Paulusschool voor 140 leerlingen en een nieuw gestichte PO school op humanistische grondslag voor 336 leerlingen, om te komen tot een alles-in-1-concept van 2,5 tot 12 jaar met integraal passend onderwijs.

De meerwaarde ontstaat door samenloop in het onderwijs, huisvesting en exploitatie in een functioneel, toegankelijk, flexibel, veilig, gezond, fris, energiezuinig en toekomstbestendig gebouw met een gezonde exploitatie en een passende aantrekkelijke verbindende buitenruimte, e.e.a. te realiseren binnen de normbudgetten en een slimme financiering van benodigde investeringen in ruimte voor de vroeg- en voorschoolse educatie, buitenschoolse opvang, gymzaal met breder gebruik voor buurt en verenigingen en mogelijkheden voor maatschappelijk gebruik van ruimten. Het totale programma is circa 3.900 m2 bvo.