Prestatieborging en energiemanagement

Lagere exploitatiekosten
24/7 inzicht
Constante bewaking van uw KPI’s

De aanwezigheid van energiezuinige gebouwtechnieken is geen garantie voor een energiezuinig gebouw. Onvoldoende kennis van de installaties en defecte en onjuist ingestelde componenten zoals regelaars en temperatuur- en druksensoren kunnen ervoor zorgen dat uw installaties niet presteren zoals beoogd. Zonde en onnodig, want met behulp van de MyBuilding controletool van MVComfort (Maatschappelijk Verantwoord Comfort) in combinatie met het BRControls gebouwbeheersysteem kunnen gebouweigenaren de regie over hun installaties eenvoudig terugnemen.

MyBuilding controleert en rapporteert 24/7 of uw installaties volgens de ontwerpeisen functioneren en spoort eventuele afwijkingen op. Hierdoor kunnen de installaties efficiënt beheerd en beheerst worden, waardoor veel energie kan worden bespaard! Bovendien leidt gebruik van MyBuilding tot een hoger comfort, wat resulteert in een hogere productiviteit van uw medewerkers en een daling van het (ziekte)verzuim. De beheerder ontvangt automatisch iedere dag een overzicht van zijn gebouwprestaties, zodat hij gerichter kan sturen en waardoor tevens mogelijkheden ontstaan voor predictive maintenance (voorspelbaar onderhoud) en benchmarking. Daarbij levert het gebruik van MyBuilding kostbare BREEAM-punten op.

Constante bewaking van uw KPI’s

Met MyBuilding wordt, aan de hand van door de gebruiker bepaalde Kritieke Prestatie-Indicatoren (KPI’s) alle data uit het gebouwbeheersysteem geanalyseerd. Via een overzichtelijk dashboard met diverse meters en formules worden de prestaties van het gebouw vervolgens inzichtelijk gemaakt. Wanneer een KPI zich buiten de grenswaarde bevindt, wordt automatisch een melding naar de gebouwbeheerder verzonden zodat doeltreffend actie kan worden ondernomen.

Energiespiegels

Daarnaast bieden we een mogelijkheid om het energieverbruik/de gebouwprestaties te delen met medewerkers, bezoekers of leerlingen. Bijvoorbeeld in de centrale ontvangsthal van uw gebouw, waar op een groot scherm o.a. het energie- en waterverbruik, de opbrengst van de pv-panelen, de opgewekte energie uit het WKO-systeem, de temperaturen, bedrijfsinformatie en activiteiten inzichtelijk worden gemaakt, aangevuld met actuele nieuwsfeiten en weersinformatie. Dit zorgt voor een stukje bewustwording, afgestemd op de doelgroep.

In uw eigen huisstijl

De energiespiegel wordt steevast opgeleverd in de eigen huisstijl van de klant. Op de achtergrond wordt gebruikgemaakt van een zeer gebruiksvriendelijk Content Management Systeem (CMS), waarmee gebruikers na oplevering eenvoudig zelf hun informatie (video’s, foto’s of andere bestanden) kunnen aanpassen of aanvullen.