Behaagelijke ruimtecondities

Individuele klimaatsturing
Zeer nauwkeurige meting
Comfortabel en gezond

Het creëren van een optimaal binnenklimaat in o.a. kantooromgevingen, scholen, woon-zorgcentra en andere gebouwen is niet eenvoudig. Want wat voor de één behaaglijk is, wordt door een ander al snel als te warm, te koud, te muf of te droog ervaren.

Waar vrouwen zich gemiddeld het prettigst voelen bij ruimtetemperaturen tussen de 23°C en 24°C, ligt die temperatuur voor mannen iets lager (21°C tot 22°C). Temperatuur is echter maar één aspect van klimaatbeleving; ook de luchtstromen, relatieve vochtigheid, CO₂- en VOS-waarden (Vluchtig Organische Stoffen) zijn van invloed op ons comfort en welbevinden. Daarnaast speelt stralingswarmte een rol: wie dicht bij een raam zit, zal een andere temperatuurbeleving hebben dan een gebruiker verderop in de ruimte.

De slimme sensoren van BRControls garanderen een optimale werk- en leefomgeving voor iedere gebouwgebruiker. Op ieder moment van de dag en ongeacht de bezettingsgraad. Onder andere verwarming, koeling en ventilatie kunnen eenvoudig per ruimte/zone worden ingesteld, bewaakt en beheerd, terwijl bewegingssensoren erop toezien dat nergens energie wordt verspild. Daarmee gaan behaaglijke ruimtecondities, duurzaamheid en energiezuinigheid perfect hand-in-hand.

Projecten voor oplossing