Dataverwerking en -analyse

Veilig in de cloud
Flexibel
Fabrikantonafhankelijk

Besturingssystemen in Smart Buildings communiceren niet alleen intern, maar worden ook steeds vaker verbonden met het internet. Dit biedt gemak voor zowel de gebouwgebruiker, beheerder, installateur als adviseur. Immers kunnen de installaties eenvoudig op afstand worden afgesteld, bewaakt en beheerd. Maar er liggen ook gevaren op de loer. Want als de internetkoppeling zonder beperkingen wordt gemaakt, dan is het voor onbevoegden een koud kunstje om binnen te komen en de installaties te manipuleren. BRControls gaat hiermee de strijd aan. Middels VPN, maar ook met Industrie 4.0-gecertificeerde cloudoplossingen garanderen wij te allen tijde een veilige dataverbinding. Vanaf iedere locatie en in iedere situatie.

Maak slim gebruik van uw gebouwdata!

Onze multisensoren verzamelen continu relevante gebouwdata, zoals ruimte-, plafond- en gevoelstemperaturen, luchtkwaliteit (CO₂ en Vluchtig Organische Stoffen/VOS), relatieve luchtvochtigheid, lichtintensiteit, geluidsdruk en aanwezigheid. Al deze data wordt automatisch opgeslagen in de cloud en kan o.a. worden benut voor energiebesparing, werkplekreservering en indoor navigatie, maar ook om bijvoorbeeld (ziekte)verzuim aan te pakken. Door uw data beschikbaar te stellen aan geautoriseerde partijen, ontstaan bovendien mogelijkheden voor benchmarking. Bijvoorbeeld om de effecten van verlichting en klimaatcondities op onze gezondheid en werkprestaties te onderzoeken.

Microsoft Azure

Smart Building-oplossingen vereisen een flexibele en fabrikantonafhankelijke schil, waar allerhande gebouwgebonden en externe data samengebracht en geanalyseerd moet kunnen worden. Om hier optimaal invulling aan te geven, heeft BRControls in samenwerking met adviesbureau DWA een functiemodule ontwikkeld waarmee de data van de BRControls hoofd-/voorregelingen, naregelingen, ruimteregelingen, protocolkoppelingen en weersvoorspellingsmodule eenvoudig via het JavaScript Object Notation (JSON) standaardformaat ontsloten kan worden, binnen uw eigen Microsoft Azure-omgeving. Dankzij de invoer van diverse configuratievelden en beveiligingssleutels in onze systeemcontrollers wordt alle gewenste data snel én veilig naar de door u geselecteerde Azure Event Hub verzonden. Vervolgens bent u helemaal vrij in het gebruik, de opslag, het transport en de verwerking van uw gebouwgegevens.