Slimme plafondsensor

1 sensor per ruimte
Kostenbesparend
App i.p.v. wandbediening

In gebouwen worden steeds vaker glazen wanden toegepast. Daarbij groeit de behoefte aan flexibele indeelbaarheid, waar wij met onze slimme plafondsensor maximaal op inspelen. Bijvoorbeeld door de sensor al tijdens de bouw op stramienmaat in het plafond in te bouwen, waarna de gebouwgebruiker naar wens sensoren kan (de-)activeren. Alle sensoren kunnen eenvoudig softwarematig worden aangepast, wanneer behoeftes wijzigen. Daarmee wordt een optimale flexibiliteit geborgd. Middels een intuïtieve app op de Android of Apple iOS smartphone of tablet kunnen gebruikers eenvoudig zelf hun ruimtevoorkeuren instellen en wijzigen.

Totaalconcept voor ruimteregeling

Met de multi-plafondsensor bieden wij een totaalconcept voor ruimteregeling, waarbij grootheden zoals ruimtetemperatuur, plafondtemperatuur, gevoelstemperatuur, luchtkwaliteit, relatieve luchtvochtigheid, aanwezigheid, lichtintensiteit, geluidsdruk én positiebepaling door één multisensor in de ruimte worden gemeten. Dit is niet alleen esthetisch interessant, maar biedt ook financiële voordelen. Immers zijn voor één sensor minder montage-uren en minder bekabeling nodig.

Uitgebreid en zeer nauwkeurig

Uniek aan de plafondsensor is dat ruimtetemperaturen worden gemeten op basis van een infrarood weerkaatsingsmethodiek. In plaats sec de temperatuur naast de deur te meten, middelt onze sensor continu de temperaturen van plafond, wanden, vloeren, meubilair én mensen in de ruimte. Tegelijkertijd worden relatieve vochtigheids-, CO₂-, VOS- (Vluchtig Organische Stoffen) en lichtsterktemetingen uitgevoerd, op basis waarvan de ruimte wordt geklimatiseerd en (indien gewenst) zonwering en verlichting worden aangestuurd. Een geluidsdruksensor verzamelt continu data over de geluidsdruk in de ruimte, op basis waarvan isolerende maatregelen getroffen kunnen worden. Het resultaat zijn een maximaal werkcomfort en een gezond binnenklimaat, waarmee we tevens tegemoetkomen aan de LEED-, WELL- en BREEAM-certificeringscriteria.