MyBuilding Installatie & Bouw

13-01-2016

Uit onderzoek van TNO blijkt dat 70% van de klimaatinstallaties in Nederlandse utiliteitsgebouwen niet optimaal presteert. Comfortproblemen zijn meer regel dan uitzondering en maar liefst een kwart van de installaties verbruikt teveel energie. “De aanwezigheid van energiezuinige technieken is geen garantie voor een energiezuinig gebouw”, vertelt Ivo Verbucheln, Accountmanager Prestatieborging bij BRControls.

“Onvoldoende kennis van de installaties en defecte en onjuist ingestelde componenten zoals regelaars en temperatuur- en druksensoren zorgen ervoor dat installaties veelal niet presteren zoals beoogd.”

In de praktijk blijkt een grote kloof te bestaan tussen de beoogde ontwerpkwaliteit en de in werkelijkheid gerealiseerde kwaliteit van de installatie tijdens het gebruik, aldus het TNO-onderzoek. De voornaamste reden hiervoor is de afwezigheid van de prestatiegedachte in het gehele bouwproces.

In het Programma van Eisen en de regeltechnische omschrijving worden de gewenste prestaties van de installaties zeker meegenomen, maar na het maken van het bestek voert de techniek vaak de boventoon – en niet zozeer de prestatie daarvan.

“Tijdens de onderhoudsen beheerfase verdwijnen de prestaties nog meer naar de achtergrond”, vertelt Verbucheln. “Installaties worden steeds complexer, waardoor het voor veel partijen bijna ondoenlijk is geworden om het gebouw te laten functioneren zoals beoogd is. Gebrek aan kennis en tijd, maar ook een gebrek aan inzicht in de gebouwprocessen liggen hieraan ten grondslag.

Een eindgebruiker zonder technische kennis heeft vaak totaal geen grip op de installaties in zijn gebouw. Maar hij ontvangt wel maandelijks de hoge rekening hiervan.”

Comfort, installatie en energie

Om inzicht te krijgen in de prestaties van de installaties en in alle processen in het gebouw, is een controletool onontbeerlijk, vertelt hij. “MyBuilding kan hierin voorzien. Deze tool maakt de prestaties van de klimaatinstallaties inzichtelijk, door drie processen te bewaken: het comfort, (het functioneren van) de installatie en het bijbehorende energieverbruik. MyBuilding analyseert hiertoe alle data uit het gebouwbeheersysteem, aan de hand van door de gebruiker bepaalde kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s).

Via een overzichtelijk dashboard met diverse meters worden de prestaties van het gebouw vervolgens inzichtelijk gemaakt voor beheerders, managers en andere betrokkenen. Wanneer een KPI zich buiten de grenswaarde bevindt, wordt automatisch een melding naar de gebouwbeheerder verzonden, zodat snel en doeltreffend actie kan worden ondernomen.”

MyBuilding controleert en rapporteert 24 uur per dag, 7 dagen per week of de installaties volgens de ontwerpeisen functioneren en spoort afwijkingenop, vertelt Verbucheln.

“Hierdoor kunnen de installaties niet alleen efficiënt beheerd, maar ook beheerst worden, waardoor veel energie kan worden bespaard. Bovendien leidt gebruik van MyBuilding tot een hoger comfort. De beheerder ontvangt automatisch iedere dag een overzicht van hoe zijn gebouw presteert, zodat hij gericht kan sturen.”

Frisse scholen 

MyBuilding is een halfjaar geleden in de markt geïntroduceerd. Inmiddels maken al meerdere gebouweigenaren gebruik van de tool, waaronder veel scholen die (willen) voldoen aan de Frisse Scholen klasse B-criteria.

“Deze scholen moeten onder andere aan bepaalde CO2 - en thermische comforteisen voldoen. MyBuilding registreert deze gegevens, zodat tijdig ingegrepen of bijgestuurd kan worden, zodat de KPI’s niet worden overschreden.

Naast scholen is de tool ideaal geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen, kantoorpanden en zelfs sporthallen, waarbij één of meerdere gebouwen centraal beheerd kunnen worden.”