Zorg

Eenvoudige klimaatregeling per ruimte
Zorgvuldige registratie
Veilig en gezond

Een optimaal binnenklimaat in ziekenhuizen, verzorgingshuizen, hospices, GGZ-instellingen en andere woon-zorggebouwen is van zeer groot belang. Niet alleen om bewoners maximaal te beschermen en patiënten spoedig te laten herstellen, maar ook om verspreiding van virussen, bacteriën en schimmels, (wond)infecties en huidklachten tegen te gaan. Waar in operatiekamers uitdroging en statische elektriciteitsschokken door droge lucht op de loer liggen, is op bijvoorbeeld kraam- en verloskundige afdelingen de luchtkwaliteit essentieel voor de ontwikkeling van de (premature) baby’s.

Met de innovatieve sensoren van BRControls kunt u de temperaturen, luchtkwaliteit (CO₂ en Vluchtig Organische Stoffen/VOS), relatieve luchtvochtigheid, zonwering en verlichting in uw zorggebouwen zeer nauwkeurig en per ruimte/stramien regelen. Bovendien bent u verzekerd van een juiste registratie van alle essentiële (klimaat)gegevens, die veilig worden opgeslagen in de cloud en 24/7 te raadplegen zijn. Vanaf iedere locatie en in iedere situatie.

Oplossing voor zorg
Benieuwd naar de mogelijkheden?