CO2 Prestatieladder

Klimaatverandering is een feit en hoort bij de evolutie van onze aardbol. De gevolgen zijn op allerlei vlakken merk- en zichtbaar. Het maakt ons duidelijk hoe kwetsbaar en hoe afhankelijk we zijn van wat de aarde ons biedt. Door toedoen van de mens en met name het verbruik van grondstoffen en fossiele brandstoffen, wordt de klimaatverandering versneld. Zuinig en zorgvuldig hiermee omgaan is daarom een must. Een goed begin daarbij is de bewustwording hiervan.

Economisch verantwoord en duurzaam ondernemen gaan daarom bij BRControls samen. Mede daarom besteedt BRControls aandacht aan het verminderen van het energie- en brandstofverbruik en de daaruit voortvloeiende CO2-emissie.

Een duurzame bedrijfsvoering begint voor BRControls bij het investeren in de medewerkers en middelen. De medewerkers moeten zich bewust zijn van hun eigen handelen en het effect wat het heeft op onze klanten, leveranciers en omgeving. Het proces van bewustwording begint bij transparantie en helderheid waar we voor staan.

De belangrijkste afweging voor deze CO2 Emissie-inventarisatie is om onze CO2-emissie kwantitatief inzichtelijk te maken. Een logisch gevolg hiervan is het formuleren van concrete en heldere doelstellingen om ons te kunnen verbeteren en te onderscheiden.

CO2-reductie is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid waarbij BRControls een voorbeeld wil zijn om een maatschappelijke bijdrage te leveren aan de samenleving. Deze voorbeeldfunctie willen we niet alleen uitdragen naar andere bedrijven, maar ook naar onze medewerkers. Dit komt ook tot uitdrukking in onze adviezen/ ingenieursdiensten waarbij we opdrachtgevers adviseren over de invulling van duurzaamheidsaspecten bij de uitvoering van werken.

Een van de onderdelen daarvan is het bereiken van CO2-emissiereductie. Een tool daarvoor is de CO2-prestatieladder, wat begint met het opstellen van een CO2-footprint. Een aantal van de bijbehorende documenten zijn hieronder gepubliceerd.

Aanvullende informatie vindt u ook op de website van SKAO

Partners